KNIGHTSBRIDGE SPACE RAMA9

KnightsBridge Prime Sathorn - High ceiling Condo - มิติใหม่ของการพักอาศัยในระดับ Luxury คอนโดบนทำเลศักยภาพด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของกรุงเทพฯ เพิ่มพื้นที่การใช้ชีวิต...เพราะเราคิดมากกว่าให้มากกว่า

KNIGHTSBRIDGE SPACE RAMA9