NEWS & UPDATE

Generic placeholder image

ไอดีโอ พหลโยธิน-จตุจักร” จับมือ “ทีเอชเอส พาร์คกิ้ง โซลูชั่นส์” ติดตั้งระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ

IdeoPhaholyothinChatujak เป็นคอนโดเจ้าแรกในย่าน จตุจักร ที่มีระบบจอดรถอัตโนมัติ และโครงนี้เป็น Ideo โครงการแรกที่มีระบบจอดรถอัตโนมัติ

READ MORE

Generic placeholder image

ทีเอชเอส พาร์คกิ้ง โซลูชั่นส์ ร่วมเป็นพันธมิตรกับ ออริจิ้นพร็อพเพอร์ตี้ ด้านระบบจอดรถอัตโนมัติ

บริษัท ทีเอชเอส พาร์คกิ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ด้านการให้บริการระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ

READ MORE

Generic placeholder image

ทีเอชเอส พาร์คกิ้ง โซลูชั่นส์ ร่วมเป็นพันธมิตรกับ อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ให้บริการระบบจอดรถอัตโนมัติ

บริษัท ทีเอชเอส พาร์คกิ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน) ด้านการให้บริการระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ

READ MORE

PRODUCTS & SERVICES

CART PARKING

CART PARKING

CART PARKING

ประกอบด้วย Lift ลิฟท์ยกรถในแนวดิ่ง และ Cartอุปกรณ์เคลื่อนย้ายรถ ในแนวนอน เคลื่อนย้ายรถได้พร้อมกันทั้งแนวดิ่งและแนวนอน

READ MORE

ELEVATOR PARKING

ELEVATOR PARKING

ELEVATOR PARKING

ประกอบด้วย Elevator (ลิฟท์ยกรถ) ทำหน้าที่เคลื่อนย้ายรถ ในแนวดิ่ง และนำรถไปจอดไว้ในช่องจอดที่ว่างทั้งซ้ายและขวาของอาคารจอด

READ MORE

PROJECT ONGOING

ICON SIAM

พันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นเจ้าของโครงการที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจแห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก และเป็นโครงการลงทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ภาคเอกชนไทยเคยทำมาในประวัติศาสตร์ประเทศไทย ได้ฤกษ์เปิดองค์ประกอบสำคัญของโครงการเป็นครั้งแรก พร้อมประกาศชื่อของแลนด์มาร์คแห่งใหม่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในกรุงเทพมหานครแห่งนี้ โดยให้ชื่อว่า “ไอคอนสยาม” (Icon Siam)

READ MORE

PROJECT REFERENCE

Generic placeholder image

PROJECT REFERENCE

ประกอบด้วย Lift ลิฟท์ยกรถในแนวดิ่ง และ Cart อุปกรณ์เคลื่อนย้ายรถในแนวนอน เคลื่อนย้ายรถได้ พร้อมกันทั้งแนวดิ่งและแนวนอน โดย Lift จะทำการเคลื่อนย้ายรถในแนวตั้ง ไปยังชั้นที่มีช่องจอดรถว่าง ประกอบด้วย Lift ลิฟท์ยกรถในแนวดิ่ง และ Cart อุปกรณ์เคลื่อนย้ายรถในแนวนอน เคลื่อนย้ายรถได้ พร้อมกันทั้งแนวดิ่งและแนวนอน โดย Lift จะทำการเคลื่อนย้ายรถในแนวตั้ง ไปยังชั้นที่มีช่องจอดรถว่าง ประกอบด้วย Lift ลิฟท์ยกรถในแนวดิ่ง และ Cart อุปกรณ์เคลื่อนย้ายรถในแนวนอน เคลื่อนย้ายรถได้ พร้อมกันทั้งแนวดิ่งและแนวนอน โดย Lift จะทำการเคลื่อนย้ายรถในแนวตั้ง ไปยังชั้นที่มีช่องจอดรถว่าง