NEWS & UPDATE

ส่งมอบแล้ว – ระบบจอดรถอัตโนมัติ ในโครงการ CIRCLE 11 (Condominium)

 

โครงการ CIRCLE 11 (Condominium) ก.ย. 2560  รับมอบงานติดตั้งระบบจอดรถอัตโนมัติโดย บ. THS Parking Solutions ภายในโครงการเลือกใช้รูปแบบ Cart Parking   จำนวนช่องจอด 194   คัน และ Car Lift 15 คัน โดยความพิเศษของ Car Lift คือสามารถนำรถขึ้นไปจอดบนชั้นเดียวกับเจ้าของห้องพักได้  ระบบจอดรถอัตโนมัติเปิดใช้งานเต็มรูปแบบเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลโครงการ  http://www.fragrantgroup.com/home/register/circle11/