NEWS & UPDATE

ส่งมอบแล้ว – ระบบจอดรถอัตโนมัติในโครงการ ASHTON RESIDENCE SUKHUMVIT 41

โครงการ ASHTON RESIDENCE SUKHUMVIT 41 รับมอบงานติดตั้งระบบจอดรถอัตโนมัติ  Automatic Parking System  รูปแบบ : Cart parking  โดยบ. THS Parking Solutions โดยสามารถรองรับการเข้าจอดรถยนต์ได้ 108  คัน   โดยเปิดใช้งานเต็มรูปแบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อ ม.ค. 2561 

โดยระบบจอดรถอัตโนมัติช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา รวมถึงความปลอดภัย ให้กับผู้พักอาศัยในคอนโดนิเนียม เพิ่มพื้นที่จอดในการจอดรถ และสามารถช่วยลดการเกิดมลพิษภายในโครงการได้อีกด้วย 

 

ข้อมูลโครงการ : https://www.ananda.co.th/ashton-residence41/